Czy możliwe jest szkolenie w formie on-line?

To pytanie często zadają nam osoby potencjalnie zainteresowane kursem na asystenta zdrowienia. Okres pandemii przyzwyczaił nas do tego, że wiele wydarzeń i szkoleń przeniosło się do internetu.

Dlaczego my jednak prowadzimy szkolenia tylko w formie stacjonarnej?

W trakcie pandemii zostały przeprowadzone liczne badania i ewaluacje szkoleń w formie on-line.

Wynika z nich, że kształcenie asystentów zdrowienia wymaga jednak bezpośredniego spotkania. Praca asystenta zdrowienia to praca z ludźmi, w bliskim, intensywnym kontakcie. Nasi absolwenci są zatrudniani w placówkach, w których pacjenci przebywają przez większą część dnia, a czasem nawet całodobowo. Asystenci zdrowienia pracują indywidualnie, a także w kontakcie z grupami. Czy forma on-line może przygotować do takiej pracy w odpowiedni sposób? Odpowiedź nasuwa się sama, ale aby nie bazować tylko na intuicji, przeprowadzono także badania.

Międzynarodowa komisja ds. pandemii i jakości EX-IN wydała oświadczenie dnia 15 stycznia 2021r. Czytamy w nim m.in.: „Dzięki dużemu wysiłkowi, kreatywnym rozwiązaniom, cierpliwości i wytrwałości ukończyliśmy prowadzone przez nas szkolenia. Niektóre z kursów zostały przesunięte, albo, zgodnie z naszymi zaleceniami, kontynuowane przez jakiś czas w formie on-line. Uczestnicy zgłaszali z wdzięcznością pozytywne, ale i negatywne uwagi.

Stało się dla nas jasne, że forma on-line może być dobrą alternatywą dla niektórych modułów szkolenia. Istnieją jednak granice.

Nie będziemy uznawali np. pierwszego oraz drugiego modułu, jeśli jest on prowadzony w formie on-line. Co do wszystkich kolejnych modułów – szczegółowe informacje zawarte są w rekomendacji”

Międzynarodowy Zarząd EX-IN zdecydował, że nie będzie respektował szkoleń, które w całości są prowadzone w formie on-line, jako pełnego przygotowania do zawodu asystenta zdrowienia.

Jednocześnie opracowano szczegółowe wytyczne i rekomendacje, co do możliwości  pracy zdalnej, w przypadku niektórych modułów szkolenia. Komisja wzięła tutaj pod uwagę m.in. dynamikę procesów grupowych, doświadczenia i ewaluacje z prowadzonych szkoleń, a także rozwiązania i uwagi grup roboczych. Wytyczne te zostały przesłane w dokumencie wewnętrznym do poszczególnych placówek szkoleniowych.

Jako instytucja posiadająca rekomendację do prowadzenia certyfikowanych szkoleń na asystenta zdrowienia oraz wydająca międzynarodowe certyfikaty EX-IN, podlegamy powyższym wytycznym i w całości je respektujemy oraz popieramy. Dlatego również nasze szkolenia prowadzone w Polsce odbywają się przede wszystkim w formie stacjonarnej.

W czasie pandemii byliśmy zmuszeni odroczyć niektóre moduły lub zastosować formułę on-line, jednak traktowaliśmy to jako rozwiązania tymczasowe, po których wracaliśmy do pracy bezpośredniej, kiedy tylko było to możliwe i bezpieczne.

Informujemy, że kolejne edycje naszego szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej, chyba że z powodów niezależnych od nas, będzie konieczna forma on-line. Zapewniamy jednak, że tak jak do tej pory – będzie ona stosowana zgodnie z wytycznymi autorów szkolenia.

Zarząd EX-IN w Polsce

Dodaj komentarz