Komunikat w sprawie formy szkolenia on-line

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami informujemy, że międzynarodowy Zarząd EX-IN we współpracy z Komisją ds. Pandemii i Jakości zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie formy kształcenia asystentów zdrowienia. W oświadczeniu z dnia 15 stycznia 2021r. czytamy m.in.: „Dzięki dużemu wysiłkowi, kreatywnym rozwiązaniom, cierpliwości i wytrwałości ukończyliśmy prowadzone przez nas szkolenia. Niektóre z kursów zostały Read more about Komunikat w sprawie formy szkolenia on-line[…]