18 grudnia 2017

Doświadczenie choroby

Współpracowników z doświadczeniem choroby wyróżnia szczególnie:

– decyzja, by swoje własne doświadczenia (również doświadczenia przemocy) i zmaganie się z nimi, wykorzystać aktywnie jako zasoby

– umiejętność poddania refleksji własnych doświadczeń oraz sposobu radzenia sobie z nimi

– kompetencja i gotowość do komunikowania swoich przeżyć oraz procesu refleksji

– decyzja, aby uczynić swoje doświadczenia czytelnymi dla innych i przekazywanie ich w sposób krytyczny, z dystansem

– otwartość i tolerancja frustracji, w obrębie swoich wyobrażeń i wartości – umiejętność spojrzenia z różnych perspektyw

– świadome użycie własnych doświadczeń, aby zwiększyć otwartość i podważyć etykiety i stereotypy

– przyjęcie postawy ciągłego rozwoju i nauki

– konstruktywna praca nad stygmatyzacją społeczną, poprzez demaskowanie jej funkcji.