14 czerwca 2018

Kompetencje eksperta przez doświadczenie

Oto lista podstawowych i specjalistycznych kompetencji eksperta przez doświadczenie. Uczestnicząc w Kursie EX-IN możesz ją wykorzystać aby ocenić które z tych kompetencji już posiadasz, które chcesz rozwinąć, a których chciałbyś się jeszcze nauczyć.

 

Podstawowe kompetencje:

 • jestem w stanie mówić o własnych doświadczeniach oraz słuchać innych, gdy relacjonują o swoich
 • znam doświadczenia różnych osób z (przewlekłymi) chorobami, niepełnosprawnością i problemami psychicznymi
 • potrafię powiedzieć, co oznacza podlegać ograniczeniom w różnych sytuacjach związanym z (przewlekłą) chorobą, niepełnosprawnością czy problemami psychicznymi.
 • Jestem w stanie poddawać refleksji swoje doświadczenia, i dzielić się refleksjami z innymi, z zachowaniem szacunku i równości
 • Nauczyłem się żyć z (przewlekłą) chorobą, niepełnosprawnością lub psychicznymi problemami i przypisywać im właściwe miejsce w moim życiu
 • Potrafię żyć z uczuciami, które wywołują we mnie moje doświadczenia
 • Potrafię odróżnić problemy osobiste od problemów społecznych
 • posiadam podstawowe zrozumienie procesu wykluczenia i integracji, procesów umacniania i podkopywania sił, solidaryzowania się i osamotnionej walki

 

Kompetencje specjalistyczne:

 • potrafię wykorzystać swoje doświadczenia, aby pracę profesjonalistów, badaczy naukowych, polityków, nauczycieli… poddać refleksji i komentarzowi.
 • Potrafię analizować procesy przemian w znaczeniu zysku i straty oraz w znaczeniu szans i przeszkód
 • Znam prawa człowieka oraz prawa pacjenta
 • Posiadam umiejętności dydaktyczne, które pozwalają mi moją ekspertyzę czy też wiedzę płynąca z doświadczeń przekazać innym, niezależnie od tego czy są to profesjonaliści, czy osoby z doświadczeniem kryzys psychicznego
 • Jestem w stanie inicjować, wspierać, wprowadzać i/ lub oceniać przemiany społeczne