18 grudnia 2017

EX-IN® A WHO

W 2005 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że:

„Udział beneficjentów usług psychiatrycznych i ich rodzin jest bardzo ważną częścią procesu reformacji. Zostało udowodnione, że aktywny udział osób z doświadczeniami psychiatrycznymi i ich rodzin podnosi jakość opieki psychiatrycznej. 

Powinni oni być zaangażowani zarówno w rozwój jak i realizację procesu kształcenia, tak aby mogli przekazywać współpracownikom usług psychiatrycznych lepsze zrozumienie ich potrzeb.”

Ruch EX-IN wpisuje się w ideę inkluzji zawartą w postulatach WHO – ideę włączenia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w poprawę jakości usług psychiatrycznych.