10 maja 2016

Czym jest EX-IN®?

Czym jest EX-IN®?

Skrót EX-IN wywodzi się od angielskiego „Experienced – Involvment” czyli włączenie, zaangażowanie osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Idea EX-IN® polega na promowaniu i rozwijaniu współpracy ekspertów przez doświadczenie oraz rodzin i profesjonalistów na rzecz zdrowienia pacjentów i poprawy jakości opieki psychiatrycznej.

Eksperci przez doświadczenie – nowy głos w psychiatrii

Od wielu lat w Europie nadaje się certyfikaty EX-IN osobom towarzyszącym innym w zdrowieniu – ludziom, których największym skarbem jest ich szczególne doświadczenie życiowe. Absolwenci Kursów EX-IN są Ekspertami przez doświadczenie, których diagnoza jednocześnie wskazuje na obszar ich specjalizacji. 

Aby to osiągnąć, trzeba jednak najpierw dokonać pewnych istotnych osobistych kroków, służących zrozumieniu i wyjaśnieniu. Przyszli Eksperci EX-IN poddają najpierw refleksji punkty zwrotne w swojej historii radzenia sobie z kryzysem oraz strategie pokonywania własnej choroby psychicznej. Podczas intensywnej wymiany w grupie poszerzają swój horyzont doświadczeń. W następnym kroku wyswobadzają się coraz bardziej i bardziej z roli chorego i wypróbowują zmianę perspektywy, aby na końcu swojego kształcenia stać u boku innych, jako osoba towarzysząca w zdrowieniu.

 

Bettina Jahnke