9 maja 2018

Eksperci przez wiedzę

Ekspertami przez wiedzę nazywamy specjalistów, osoby które zawodowo zajmują się pomaganiem. Wśród nich są psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, personel szpitali i innych placówek psychiatrycznych.

Ruch EX-IN jednoczy specjalistów zaangażowanych w ideę współpracy z ekspertami przez doświadczenie, ideę uczenia się od siebie na wzajem.