9 maja 2018

Kształcenie EX-IN®

Kurs EX-IN® jest czymś więcej niż szkolenie. Jest okazją do intensywnej pracy nad sobą, uporządkowania własnych doświadczeń kryzysowych i przypisania im właściwego miejsca w historii życia. Trening EX-IN® skierowany jest do osób, które pokonały jeden lub więcej kryzysów zdrowia psychicznego, chcą wzmocnić proces własnego zdrowienia i/lub przygotować się do roli Eksperta przez doświadczenie® w opiece psychiatrycznej.

Kurs jest skierowany nie tylko do osób, które chcą zostać ekspertami przez doświadczanie, ale również do ludzi, którzy chcą wzmocnić proces własnego zdrowienia, poddać refleksji swoją historię i miejsce w życiu. Oznacza to, że osoby, które nie mają w sobie gotowości do przyszłej pracy w roli eksperta, mogą również skorzystać z programu.

Z dotychczasowych badań prowadzonych nad efektami Kursu EX-IN in wynika, że korzyścią wynikającą z uczestnictwa w programie jest m.in:

  • podniesienie pewności siebie
  • integracja obrazu siebie
  • lepsze samopoczucie na poziomie ogólnym – dzięki zrozumieniu siebie
  • większe poczucie zdolności do pracy
  • większe zadowolenie z kontaktów społecznych

Celem kursu EX-IN® jest:

  •  rozwój osobisty uczestników, umocnienie w procesie zdrowienia
  • przygotowanie do roli:
  1.  Asystenta zdrowienia (rola podobna do roli indywidualnego trenera, mentora – osoby towarzyszącej innym pacjentom w procesie zdrowienia).
  2. Edukatora różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie tematyki chorób psychicznych (np. uczniowie, studenci, personel medyczny, policjanci itp.).

Program obejmuje refleksję indywidualnych doświadczeń, możliwości i predyspozycji uczestnika w kontekście grupowym. Ponadto Kurs EX-IN przewiduje przekazywanie wiedzy i zdobycie umiejętności udzielania wsparcia pacjentom np. w wyznaczaniu celów, planowaniu i podejmowaniu codziennych aktywności, wyrażaniu próśb i życzeń.

Certyfikowany Kurs EX-IN® jest oferowany w kilkudziesięciu ośrodkach w Europie, a od 2013 roku również w Polsce. Do tej pory przeprowadziliśmy wiele edycji kursu EX-IN® we Wrocławiu, Krakowie oraz Trójmieście.

Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalnie przygotowanych trenerów, certyfikowanych przez Klinikę Uniwersytecką w Hamburgu (Niemcy) – głównego organizatora EX-IN® w Europie.

Szkolenie obejmuje 480 godzin edukacyjnych, realizowanych w 12 modułach, w tym 120 godzin praktyk. Udział w szkoleniu EX-IN® poprzedzony jest wstępną rekrutacją.

Absolwenci Kursów EX-IN® wspomagają proces zdrowienia we współpracy z terapeutami, lekarzami i personelem medycznym w wielu ośrodkach w Europie, np. w oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, oddziałach dziennych, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i innych placówkach.

Trenerzy prowadzący szkolenie EX-IN® (w Polsce Aleksandra Karaszewska oraz Aleksandra Kożuszek) posiadają Certyfikat Ukończenia Treningu dla Trenerów EX-IN® (Train the Trainer®, Klinika Uniwersytecka Hamburg Eppendorf we współpracy z Fundacją FOCUS, Niemcy) i podlegają wytycznym oceniającym jakość szkolenia przez twórcę programu EX-IN®, jak i organizatorów kursu. Kurs EX-IN® prowadzony jest zawsze w tandemie – przez  trenera- specjalistę oraz trenera z doświadczeniem kryzysu.

Formuła certyfikowanego Kursu EX-IN została stworzona w 2005 r. przy współpracy specjalistów, ośrodków klinicznych i akademickich z siedmiu krajów – z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii i Słowenii. Stworzono nowe metody nauczania, materiały i treści, specjalnie po to, aby wspierać i rozwijać wiedzę oraz mądrość płynącą z doświadczeń.  Treningi EX-IN prowadzone są obecnie w kilkudziesięciu miastach europejskich.