12 września 2020

Metodologia EX-IN®

Więcej niż „przekazywanie wiedzy”

Najważniejszym celem eksperta przez doświadczenie jest wykorzystanie indywidualnego doświadczenia jako zasobu. Aby było to możliwe uczestnicy kursu muszą mieć możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi. Dzieje się to za sprawą tzw. procesu reflektowania, a indywidualne doświadczenie staje się jego częścią.  Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zawężonej perspektywy, która opiera się wyłącznie na indywidualnych doświadczeniach, wartościach i założeniach.

Miarą kwalifikacji eksperta przez doświadczenie EX-IN® jest rozumienie siebie, które uwzględnia trzy perspektywy. W centrum szkolenia stoi rozwój tzw. wiedzy płynącej z doświadczeń. Powstaje ona dzięki stopniowemu odkrywaniu i refleksji tzw. wiedzy JA, JA-TY i wiedzy MY. W trakcie Kursu uczestnicy poddają refleksji własne i grupowe doświadczenia związane z tematami poszczególnych modułów. Kolejnym ważnym obszarem kursu jest stworzenie przestrzeni dla nowych doświadczeń. Przekazywanie wiedzy oraz metod podporządkowujemy tym priorytetom.

JA – TY – MY