18 grudnia 2017

Kształcenie EX-IN®

Kurs EX-IN® jest czymś więcej niż szkolenie. Jest okazją do intensywnej pracy nad sobą, uporządkowania własnych doświadczeń i przypisania im właściwego miejsca w historii życia. Trening EX-IN® skierowany jest do osób, które pokonały jeden lub więcej kryzysów zdrowia psychicznego, chcą wzmocnić proces własnego zdrowienia i/lub przygotować się do roli Eksperta przez doświadczenie® w opiece psychiatrycznej.

Kurs jest skierowany nie tylko do osób, które chcą zostać ekspertami przez doświadczanie, ale również do ludzi, którzy chcą wzmocnić siebie, uporządkować swoje doświadczenia, poddać refleksji swoją historię i miejsce w życiu. Oznacza to, że osoby, które nie mają w sobie gotowości do przyszłej pracy w roli eksperta, mogą również skorzystać z programu.

Certyfikowany Kurs EX-IN® jest oferowany w kilkudziesięciu ośrodkach w Europie, a od pięciu lat również w Polsce. Do tej pory przeprowadziliśmy wiele edycji kursu EX-IN® we Wrocławiu, Krakowie oraz Trójmieście.

Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalnie przygotowanych trenerów, certyfikowanych przez Klinikę Uniwersytecką w Hamburgu (Niemcy) – głównego organizatora EX-IN® w Europie.

Szkolenie obejmuje 480 godzin edukacyjnych, realizowanych w 12 modułach, w tym 120 godzin praktyk. Udział w szkoleniu EX-IN® poprzedzony jest wstępną rekrutacją, oceniającą predyspozycje uczestników.

Absolwenci Kursów EX-IN® wspomagają proces zdrowienia we współpracy z terapeutami, lekarzami i personelem medycznym w wielu ośrodkach w Europie, np. w oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, oddziałach dziennych, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach chronionych i innych placówkach.

Trenerzy prowadzący szkolenie EX-IN® (czyli w Polsce Aleksandra Karaszewska oraz Aleksandra Kożuszek) posiadają Certyfikat Ukończenia Treningu dla Trenerów EX-IN® (Train the Trainer®, Klinika Uniwersytecka Hamburg Eppendorf we współpracy z Fundacją FOCUS, Niemcy) i podlegają wytycznym oceniającym jakość szkolenia przez twórcę programu EX-IN®, jak i organizatorów kursu. Kurs EX-IN® prowadzony jest zawsze w tandemie – przez  trenera- specjalistę oraz trenera z doświadczeniem kryzysu