9 maja 2018

Cel Kursu EX-IN®

Celem kursu EX-IN® jest:

  •  rozwój osobisty uczestników, umocnienie w procesie zdrowienia
  • przygotowanie do roli:
  1.  Osoby towarzyszącej w zdrowieniu (rola podobna do roli indywidualnego trenera, mentora – tzw. asystenta zdrowienia.
  2. Edukatora różnych grup społecznych i zawodowych w zakresie tematyki chorób psychicznych (np. uczniowie, studenci, personel medyczny, policjanci itp.).

Program obejmuje refleksję indywidualnych doświadczeń, możliwości i predyspozycji uczestnika w kontekście grupowym. Ponadto Kurs EX-IN przewiduje przekazywanie wiedzy i zdobycie umiejętności udzielania wsparcia pacjentom np. w wyznaczaniu celów, planowaniu i podejmowaniu codziennych aktywności, wyrażaniu próśb i życzeń.