9 maja 2018

Eksperci przez doświadczenie

Kim jest EX-IN®  czyli Ekspert przez doświadczenie®?

„EX-IN” czyli „Ekspert przez doświadczenie”, to jest osoba, która ukończyła certyfikowany Kurs EX-IN® i uzyskała „Certyfikat Eksperta przez doświadczenie w opiece psychiatrycznej®”.

Szkolenie EX-IN® prowadzone jest w Europie od kilkunastu lat, a jego pozytywne efekty zostały potwierdzone w licznych badaniach. Certyfikat EX-IN® ma charakter międzynarodowy, to znaczy jest uznawany w wielu krajach Europy i honorowany jako przygotowanie do pełnienia roli Eksperta przez doświadczenie® w opiece psychiatrycznej.

Program Kursu, który prowadzimy w Polsce (np. tematy modułów, materiały, przebieg, warunki zaliczenia) jest tożsamy z Kursem EX-IN® Experten durch Erfahrung in der Psychiatrie® (Klinika Uniwersytecka w Hamburgu oraz Fundacja FOCUS, Niemcy),  który jest praktykowany w kilkudziesięciu ośrodkach Europy, np. w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Austrii, Bułgarii, Słowacji, Szwecji. We wszystkich ośrodkach program kursu jest taki sam, a prowadzenie kursu EX-IN wymaga uprzednia uzyskania odpowiedniej certyfikacji.

Kurs EX-IN® skierowany jest do ludzi, którzy pokonali jeden lub więcej kryzysów zdrowia psychicznego, a jego celem jest umocnienie i rozwój osobisty oraz zawodowy uczestników.

Kurs EX-IN® przygotowuje także do pełnienia dwóch ról – roli edukatora oraz roli osoby towarzyszącej w zdrowieniu.

Edukator, dzieląc się swoimi doświadczeniami, pomaga innym lepiej zrozumieć naturę kryzysów psychicznych. Spotyka się na przykład ze studentami psychologii, medycyny, z młodzieżą szkolną czy też z przedstawicielami zawodów powiązanych z opieką psychiatryczną.

Druga rola, to rola osoby towarzyszącej w zdrowieniu – kogoś, kto wspiera osobę przeżywającą aktualnie kryzys. Jest to rola różna od roli psychoterapeuty czy lekarza – choć w pewnym sensie równorzędna, ponieważ eksperci przez doświadczenie współpracują ze specjalistami na rzecz zdrowienia osoby będącej w kryzysie.

W wielu ośrodkach w Europie absolwenci Kursów EX-IN są zatrudniani w różnego rodzaju placówkach, takich jak oddziały psychiatryczne, ośrodki interwencji kryzysowej, odziały dzienne, środowiskowe domy samopomocy czy mieszkania chronione, gdzie wraz z terapeutami i personelem medycznym wspomagają proces zdrowienia pacjentów.