Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zatrudnienia asystentów zdrowienia

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 2]) zarządza się, że od Read more about Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zatrudnienia asystentów zdrowienia[…]

Instytucje zatrudniające Asystentów Zdrowienia (Warszawa)

Centra Zdrowia Psychicznego: Bielańskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego; Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego; Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego; POWER-y (w ramach Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowania i wdrażania). Partnerzy i realizatorzy w projekcie: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” Mazowiecki Szpital Read more about Instytucje zatrudniające Asystentów Zdrowienia (Warszawa)[…]